2. Bay.-Böhmische Krippenausstellung

Wegen dem riesigen Echo nach der ersten bayerisch-böhmischer Weihnachts-krippenausstellung, fand dieses Jahr eine neue.
Unser Hauptpartner auf der tschechischen Seite war der Verband der tschechischen Krippenbauer mit Sitz in Prag.
Mit angeschlossen haben sich z.B. auch das Böhmerwaldmuseum, Chodenland-museum und Neuhausmuseum.

Die bunte Ausstellung wurde vom Deutsch-tschechischen Zukunftsfond unterstützt.

2. Česko-Bavorská výstava betlémů

Na základě velkého ohlasu, který zaznamenala první česko – bavorská výstava betlémů, jsme se rozhodli letos uspořádat výstavu novou.
Naším hlavním partnerem na české straně je Spolek českých betlémářů se sídlem v Praze, do spolupráce se dále zapojilo např. i Muzeum Šumavy, Muzeum Chodska a Muzeum Jindřichohradecka.

Pestrou výstavu podpořil
Česko-německý fond budoucnosti

Mehr Informationen zur Ausstellung

Veranstalter: Kulturverein Über d´ Grenz e.V., Zwiesel und Spolek českých betlémářů, Praha (Verband der tschechischen Krippenbauer, Prag)

Mitwirkung: Böhmerwaldmuseum Sušice (Schüttenhofen), Museum Neuhaus (Muzeum Jindřichohradecka), Chodenland-Museum (Muzeum Chodska) und zahlreiche namhafte tschechische und bayerische Krippenbauer und Künstler

Das Projekt wurde von dem Deutsch-tschechischen Zukunftsfond unterstützt und von zahlreichen Politikern wie Senatoren und Parlamentarien sowie Mitarbeitern des Hauses der Bayerischen Geschichte empfohlen.
Auch die Stadt Zwiesel unterstützte die Ausstellung.

feierliche Vernissage: Fr. 17.12.2010 17.30 Uhr

Ausstellungsdauer: 18.12.2010 – 09.01.2011

Veranstaltungsort: Zwiesel, Stadtplatz 18-20 (Passage im 1. Stock)

 

Lebende Werkstatt - Vorführungen des Handwerks fast am jeden zweiten Tag

Víc informace o výstavě

pořádající: kulturní sdružení Über d´ Grenz e.V. (Přes hranici o.s.) společně se Spolkem českých betlémářů

spolupráce: Muzeum Šumavy Sušice, Muzeum Jindřichohradecka, Muzeum Chodska a celá řada známých českých a bavorských betlemářů a dalších umělců

Projekt, který podpořil Česko německý fond budoucnosti, doporučila i řada politiků a pracovníci institutu Haus der Bayerischen Geschichte. Výstavu podporuje i město

slavnostní vernisáž: pá 17.12.2010 17:30 hod.

doba konání výstavy: 18.12.2010 – 09.01.2011

místo konání: Zwiesel, SRN (15 km za Železnou Rudou), Náměstí 18-20 (pasáž v 1. patře)

 

živá dílna - předvádění betlémářského řemesla takřka každý druhý den

Inhalt und Ziel des Projekts

Das Ziel des Projekts war die Durchführung einer Ausstellung mit historischen und gegenwärtigen Weihnachtskrippen aus Bayern und Böhmen, an der etwa dreißig Krippenbauer teilgenommen haben.
Die Veranstaltung wurde mit einer feierlichen Vernissage eröffnet, bei der sich die Ausstellenden, Vertreter von Krippenbauervereinen und Ausstellungspartner begegneten. Einige Vertreter der einzelnen Krippenbauer-Kunsthandwerker führten die Fertigung der Krippen direkt im Rahmen der Ausstellung vor. Ausgestellt wurde über 60 Krippen und weitere 60 weihnachtliche Exponate, vor allem volkstümliche Hinterglasmalereien.
Das Hauptziel des Projekts war die Stärkung des Gemeinschaftsbewusstseins der Bayern und Tschechen. Weitere Ziele im einzelnen:
a) Vorstellung der Traditionen, die sich aus der gemeinsamen Geschichte des Zusammenlebens beider Nationen aus der Vorkriegszeit ableiten lassen
b) Vermittlung der Notwendigkeit, die alten gemeinsamen Traditionen neu zu beleben
c) Belebung der Zusammenarbeit von bayerischen und tschechischen Vereinen
d) Kontakte festigen, die in der Vergangenheit bereits zustande gekommen sind
e) Erfahrungsaustausch zwischen den Ausstellenden

Předmět a cíl projektu

Předmětem projektu byla realizace výstavy historických i současných betlémů z Čecha Bavorska, které se účastnilo na tři desítky betlemářů.
Akce byla zahájena slavnostní vernisáží, na které se setkali vystavovatelé, zástupci betlemářských sdružení a partneři výstavy. Zástupci jednotlivých betlemářských uměleckých řemesel předvedli výrobu betlémů přímo v rámci výstavy. Vystaveno bylo více jak 60 betlémů a dalších 60 vánoční výstavu provázejících exponátů - převážně lidové podmalby na skle.
Hlavním cílem projektu bylo posílení vědomí sounáležitosti Čechů a Bavorů:
a) představení tradic vycházejících ze společné historie soužití obou národů v předválečných dobách
b) ozřejmění nutnosti oživení starých společných tradic
c) navázání spolupráce českých a bavorských sdružení
d) upevnění kontaktů, které byly navázány v průběhu projektů realizovaných v minulosti e) výměna zkušeností mezi vystavovateli.

Grußworte von Herrn Jan Roda, Tschechischer Krippenbauerverband

Der tschechische Krippenbauerverband, der sich an der heutigen Ausstellung beteiligt, möchte Sie, verehrte Gäste, willkommen heißen und Ihnen eine angenehme Zeit beim Verweilen zwischen den Weihnachtskrippen wünschen.
Das Bauen von Krippen war und ist noch immer eine schöne Tradition vor Weihnachten. Diese Krippenbautradition hat sich von der Kirche ausgehend auch in den Häusern der einfachen Leute verbreitet und ist dort tief verwurzelt. Die Frömmigkeit der Gestalter und der gemeinsame christliche Glaube formte das Aussehen der Krippen, das sich zwar durch das verwendete Material und durch regionale Eigenarten unterschied, jedoch stets zum Innehalten und Nachdenken über die uralte biblische Geschichte anregte.
Auf dem Gebiet Böhmens wurden Krippen von Menschen tschechischer sowie auch deutscher Herkunft geschaffen, die sich gegenseitig in ihrer bildnerischen Ausdruckweise bereicherten. Dies bewirkte, dass bis heute herrliche historische Krippen erhalten geblieben sind. Sie sind es auch, die uns an das durchaus mögliche Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Nationen erinnern, dass Menschen miteinander leben und durch Nächstenliebe verbunden sind.
An diese guten Traditionen will der Tschechische Krippenbauerverband anknüpfen. Deswegen verlieh er an diese Ausstellung eine große Kollektion von Werken seiner Mitglieder , um auf diese Weise zur Vertiefung gegenseitiger Kontakte von Menschen diesseits und jenseits der Grenze beizutragen.

Zdravice pana Jana Rody, Spolek českých betlémářů

Spolek českých betlemářů, který se podílí na otevírané výstavě, si vás dovolí v zastoupení přivítat a popřát vám příjemné chvíle mezi vánočními betlémy.
Betlemářství bylo a stále je ušlechtilým projevem oslav Vánoc a zázraku zrození života. Zvyk stavění betlémů se z církevní půdy rozšířil do příbytků prostých lidí a hluboce tam zakořenil. Zbožnost tvůrců a společná křesťanská víra zformovala vzhled betlémů, který se sice lišil použitým materiálem, krajovými specifiky, ale vždy sloužil k zastavení a rozjímání nad dávným biblickým příběhem.
Na území Čech tvořili betlémy lidé českého i německého etnika, kteří se navzájem ve výtvarném projevu obohacovali. To v konečném výsledku způsobilo, že se nám do dnešních dob zachovaly krásné historické betlémy. Jsou to i ony, které nám připomínají možné soužití lidí různé národnosti, kteří vedle sebe žijí a spojují je ušlechtilé zájmy.
Na všechny tyto dobré tradice chce Spolek českých betlemářů navázat. Proto na výstavu zapůjčil větší kolekci prací svých členů s vírou, že tak pomůže k prohloubení vzájemných kontaktů lidí na obou stranách hranice.