Presse/Noviny

Unsere Aktivitäten im Pressespiegel / Naše aktivity v zrcadle tisku

Der Bayerisch-Böhmischer Sonntag am 22. September rückt immer näher

Nach dem erfolgreichen Bayerisch-Böhmischen Sonntag im Mai planen wir bereits eine ähnliche Veranstaltung an der Grenze in Alžbětín. Er wird am 22. September stattfinden.
Unterstützt wird die Veranstaltung wieder von der Stadt Železná Ruda, der Gemeinde Bayerisch Eisenstein, dem Kreis Pilsen, dem Deutsch Tschechischen Zukunftsfonds, der Euregio Böhmerwald-Bayerischer Wald, dem Naturpark Bayerischer Wald, der Galerie Kuns(t)räume und dem Localbahnmuseum in Bayerisch Eisenstein. Partner auf tschechischer Seite sind Úhlava, o.p.s. und die Tourismusregion Pošumaví, z.s.
Lokalen Vereinen, Verbänden und Organisationen wird die Möglichkeit geboten, an mehreren Stellen entlang der mehr als einen Kilometer langen Strecke, die die Musikbühnen auf tschechischer und bayerischer Seite verbindet, Erfrischungsstände für die Besucher zu betreiben. Nach anfänglichem Zögern haben vor allem die bayerischen Vereine aus Eisenstein bereits begonnen, diese Möglichkeit verstärkt zu nutzen. Schade nur, dass die ehrenamtlichen Vereine aus Železná Ruda davon noch keinen Gebrauch machen. Deshalb laden wir sie immer wieder ein, mitzumachen und es auszuprobieren. Wir helfen gerne, z.B. bei der Standorganisation, bei der Auswahl der Angebote und geben unsere Erfahrungen weiter. Interessierte und solche, die es werden wollen, können sich per E-Mail kulturverein@czechpoint.de oder telefonisch anmelden.

____________________________________________________

Mit internationalen Journalisten zum Eisernen Vorhang - 29.-30.06.2024

Im Auftrag des Pilsner Kreises und CzechTourism führte ich eine Gruppe von Journalisten aus Deutschland, Österreich, dem Elsass, Polen und Litauen von Železná Ruda zum Grenzbahnhof auf dem Lehrpfad „Geheime Verteidigung am Eisernen Vorhang“. Die einen wussten wenig über dieses Relikt aus der Zeit des Kalten Krieges. Die Osteuropäer schon eher, und sie hatten die Befürchtung, dass sich so etwas bei ihrem Nachbarn im Osten noch einmal wiederholen könnte. Ich habe den Eindruck, dass dies nicht die letzte Führung war, die ich zu diesem Thema gemacht habe, denn man merkt, dass es wichtig ist, darüber zu informieren. Ivan

Za Plzeňský kraj a CzechTourism jsem vedl skupinu novinářů z Německa, Rakouska, Alsaska, Polska a Litvy ze Železné Rudy k hraničnímu nádraží po naučné stezce "Utajená obrana Železné opony". Někteří o této relikvii z dob studené války věděli jen málo. Východoevropané ano a obávali se, že by se něco podobného mohlo u jejich východního souseda opakovat. Mám dojem, že to nebyla poslední moje komentovaná vycházka na toto téma, protože si uvědomujete, že je důležité o tom informovat.

_________________________________________________________________________

Konzert des Železnorudský gemischter Chor in Blaibach - 16.06.2024

Der grenzüberschreitende gemischte Chor aus Železná Ruda mit Tschechen und Deutschen überzeugte und begeisterte die Gäste im Blaibacher Konzertsaal mit einem sehr hohen Niveau. Unsere Mitglieder waren nicht nur unter den Zuschauern, sondern sangen auch im Chor mit. Eine tolle Sache, Magdalena!

Přeshraniční železnorudský smíšený sbor s Čechy a Němci zaujal a potěšil hosty v koncertním sále v Blaibachu velmi vysokou úrovní. Naši členové byli nejen mezi diváky, ale také ve sboru zpívali. Skvělá věc, Magdaleno!

---------------------------------------------------------

Bayerisch-Böhmischer Sonntag - 19.05.2024

Česko-bavorská neděle sdružovala sousedy při hudbě a tanci

Slunečné svatodušní dopoledne přivítalo hosty česko-bavorské neděle u hraničního nádraží Železná Ruda - Bayerisch Eisenstein, na kterou pozvalo kulturní sdružení „Přes hranici“ ze Zwieselu. „Setkání na hranici“ je mottem akce, která je spolufinancována zejména z prostředků EU prostřednictvím programu Interreg 3 Euregia. Cílem programu je podpora přeshraniční spolupráce různých organizací a setkávání lidí. Spolek „Přes hranici“ získal spolupráci nejen s místními spolky v Bayerisch Eisensteinu, jako partneři projektu byly zastoupeny i organizace z Čech, například "Turistická oblast Pošumaví“ a veřejná nezisková organizace „Úhlava“. Akci na velkém hudebním pódiu u hraničního nádraží moderoval Radek Nakládal, kulturní referent města Kašperské Hory. Návštěvníky uvítal kromě Ivana Falty a Johannese Stuky z občanského sdružení „Přes hranici“ i Michal Sedláček z Klatov, který je členem Zahraničního odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR a Veronika Tůmová z Euregia Bavorský les - Šumava. Sedláček, který byl dlouholetým velvyslancem a generálním konzulem v Severní a Jižní Americe, vyzdvihl svůj pozitivní vztah k Bavorskému lesu, neboť Velký Javor je jeho oblíbenou lyžařskou oblastí.
Nyní mohl začít hudební program, na který již čekalo mnoho posluchačů. Trio „Kůrovci“ z Kašperských Hor, které zaskočilo v krátkém čase za „Über d´Grenz Musikanten“, zahájilo hudební klání se svým čertovským hráčem na vozembouch. Hráli se známé české a bavorské melodie. V pozadí už bylo možné zaznamenat přípravy další folklorní skupiny, Hořec a Hořeček, jejichž děvčátka v kouzelných krojích si prohřívala ruce v krásných vlněných šátcích. Určitě se pak ale důkladně zahřály, když pod vedením Báry Kučeravé zpívaly a tančily. Děti ztvárnili různé řemeslníky, děvčata mávala barevnými šátky a tři chlapci hrdě předvedli své kuchařské čepice. Na pódiu je doprovázeli dospělí muzikanti, ke skupině ze Železné Rudy se přidali dva muzikanti ze Zwieselu a Deggendorfu. Ti se již stali absolutními miláčky publika.
Početným návštěvníkům přilehlého přeshraničního blešího trhu také vyhládlo a tak stánky s občerstvením měly napilno. Na stanovišti s pódiem se o vydatné jídlo, pivo a další nápoje staral spolek Přátel Bavorského lesa (Waldverein) a sdružení „Spolu v Železnorudském údolí“ (Midanand) z Bayerisch Eisensteinu, zatímco Johannes Stuka a jeho děvčata z „ABB“ (Aktivně v Bavorsku a Čechách) zajišťovali kávu a koláče. Některé z nich upekly jejich babičky z Čech. Všechna tato aktivní děvčata jsou nebo byla českými studentkami hostujícími na jeden rok v bavorských školách. Další stánky s občerstvením byly na parkovišti před Muzeem lokálních drah. Na grilu se zde činil Rybářský spolek z Eisensteinu (Fischerverein) a české „Holky v zástěrách“ nabízely nejrůznější chutné lahůdky a nápoje, které byly ke konci zcela vyprodány.
Na pódiu mezitím zesílila hudba. Skupina „Pluto Is a Planet“ z Altöttingu potěšila zejména mladé publikum. Někteří se jen stěží udrželi na svých místech, pohupovali se v taktu. Ti starší hledali místa dále vzadu, což bylo velmi dobře možné díky povedenému rozmístění lavic a stolů - se zastřešením i bez něj. O vrcholný hudební závěr se postarala již mnohým dobře známá kapela Karla Pixy „Nežárka band“ z Jindřichova Hradce, která hraje písně, jež si můžete zazpívat v češtině, němčině nebo angličtině, například „Country Road“. Nechyběli ani Beatles, čardáš a originální skladby houslisty kapely, který působí i jako učitel hudby. Akci nepokazila ani velmi krátká dešťová přeháňka v závěru.
Pořadatelé by také rádi poděkovali obcím Bayerisch Eisenstein a Železná Ruda, Muzeu lokálních drah, Chráněné krajinné oblasti Bavorský les a galerii umění "Kunsträume" za podporu při zajištění hladkého průběhu akce. Díky spolupráci tolika lidí bylo opět možné oslavit nádherný festival mezinárodního porozumění.

- dt

________________________________________________________

Auf historischen Pfaden durch Böhmerwald - 27.04.2024

__________________________________________

Po historických stezkách Pošumavím

Členové Zwieselského kulturního sdružení „Über d'Grenz“ a někteří čeští přátelé, mezi nimi i paní Kolářová, naše projektová partnerka z Pošumaví, byli zvědaví, jaké nové cíle v Sušickém kraji si Eva Faltová pro tuto exkurzi vybrala. Sešli se před zámkem v Žihobcích, renesančním zámkem ze 17. století, kde už na skupinu čekal Jan Kavale. Ten je nejen fotografem, ale také předsedou sdružení „Lamberská stezka“, které udržuje a propaguje historické prvky a naučné stezky pro návštěvníky tohoto krásného kraje opředeného historií.
Na zámku, kde jsou vystaveny i další zajímavé sbírky, nás seznámil se šlechtickým rodem Lambergů. Hrad, původem z Horních Rakous, vlastnili Lambergové od roku 1710. Tehdejším knížetem byl Karl Eugen von Lamberg a jeho syn Gustav Joachim von Lamberg byl zřejmě nejvýznamnější osobou v linii předků, do níž patří i pasovský biskup. Jan Kavale dokázal vyprávět barvitou rodinnou historii Gustava Joachima s mnoha zajímavými detaily. Mohli jste si prohlédnout fotografie všech jeho dětí i manželky Kateřiny, která byla po jeho smrti tragicky vyhnána bez peněz, protože se nehodila ke svému postavení. Šlechtický rod měl také vazby na Adalberta Stiftera a otec Karla Klostermanna byl rodinným lékařem. K jednotlivým obrazům měl zajímavé postřehy, například k nejstaršímu obrazu v galerii, který byl objeven proto, že při zabijačkové slavnosti, kde se porcovala prasnice na velkém dřevěném prkně, bylo zpozorováno, že krev nestéká, protože prkno mělo hranu. Pak se ukázalo, že to byla zadní strana obrazu.
Pokračovali jsme na Bukovník, kde je nedaleko naučná stezka, která vede k místům bojů z třicetileté války. Dodnes se zde nacházejí hroby švédských vojáků. Padlí byli zasypáni velkými hromadami kamení, protože v zimě nebylo možné vykopat zeminu. Nesměli být také pohřbeni s císařskými padlými, protože byli protestanti. Na nejvyšším místě cesty byl vztyčen dřevěný kříž; bylo zde bojiště a v zemi se našly některé artefakty, které to připomínají.
Po této exkurzi do minulosti jsme pokračovali historií Lambergu. V obci Nezamyslice, malebně položené na malém kopci, se nachází zajímavý kostel a na hřbitově pohřební kaple Lambergů, kde je pochován i Gustav Joachim. Odtud je nádherný panoramatický výhled, za malou vodní nádrží rozeznáte zříceninu hradu Rabí a směrem na Šumavu uvidíte tmavý hřeben, kde se po druhé světové válce těžil uran pro Sovětský svaz. Kostel, původně gotický, byl vypleněn husity. Má velmi zvláštní ornamentální strop, který vytvořil pán z Rabí. Místo bylo také poutním místem a samozřejmě se zde stal zázrak, na kterém se podíleli vojáci z třicetileté války. V budově vedle kostela chodil dva roky do školy Karl Klostermann.
Po tolika historkách, které Jan Kavale oživil, se v hospodě nejen dobře šumavsky jedlo, ale už na nás čekali naši přátelé z Kašperských Hor, hudební skupina Kůrovci. Den skončil při veselé muzice (na stůl samozřejmě musel vystoupit čertovský vozembouchář) a dozvěděli jsme se spoustu nových i neznámých věcí o našich sousedech. Velký dík patří Janu Kavalemu, který nám všechny tyto poznatky umožnil, a Evě Faltové, organizátorce.
Doris Thomas

 

 

Aus der Jahreshauptversammlung - 16.04.2024

-----------

V hostinci Kapfhammer se nedávno konala výroční valná hromada sdružení Über d`Grenz. Předsedkyně Susanne Vilsmeier-Wenzlová přivítala členy sdružení a podala přehled událostí uplynulého roku. Opět v průběhu roku došlo ke společnému zpěvu a ve Starém Plzenci členové navštívili areál firmy Bohemia sekt a zříceninu hradu Radyně. V květnu se opět konala česko-bavorská neděle a už začaly přípravy na jubilejní zářijovou neděli pod heslem "Zase spolu", nezapomenutelný festival u hraničního nádraží na obou stranách hranice se třemi jevišti a mnoha nadšenými návštěvníky. I zde se již zapojily různé spolky, což se plánuje i do budoucna, protože malý spolek Über d`Grenz by to jinak nezvládl. Následoval kulturní zájezd do Kladrub a v prosinci česko-německé vánoční zpívání koled v Arberlandhalle s účinkujícími z obou stran hranice, opět naprostý úspěch. Zvláštním zážitkem byla návštěva výstavy "IMAGO" v galerii v Eisensteinu, a to díky účasti 6 umělců. Konečně se opět rozběhla pravidelná setkávání a kurz českého jazyka (v hostinci), pro který se podařilo získat Richarda Windsora. Ivan Falta podrobně zhodnotil velký projekt BBS XXL, který měl na starosti a perfektně zorganizoval. Vyzdvihl také velkou podporu obcí Bayerisch Eisenstein a Železná Ruda s jejich starosty a dalšími organizacemi.
Pokladník Max Straub přednesl zprávu o pokladní hotovosti a potvrdil, že stav hotovosti sdružení je uspokojivý. Josef Weiß jménem auditorů zdůraznil výborné hospodaření s hotovostí.
Poté proběhly nové volby pod vedením Emila Kronschnabla. Protože Susanne Vilsmeierová již z osobních důvodů nekandidovala, byl předsedou zvolen Ivan Falta. Jeho zástupcem byl jmenován Johannes Stuka. Ten je také aktivní u Česko-bavorského stolu pravidelných členů v Deggendorfu a má velký zájem o kontakty se sousedními zeměmi. Výrazně také snižuje věkový průměr představenstva. Pokladník Max Straub a zapisovatelka Doris Thomasová byli potvrzeni ve svých funkcích. Všechny volby proběhly jednomyslně. Jako posuzovatelé byli jmenováni: Mgr:
Anni Rimpler, Magdalena Proft, Inge Schiedermaier, Franz Schauberger a Dagmar Hannemann. Revizory byli jmenováni Josef Weiß a Rudi Goldberg.
Nový předseda Ivan Falta poděkoval členům za důvěru a své předchůdkyni za dobrou spolupráci. Poté představil plánované aktivity do budoucna. Mimochodem, o všech se můžete dočíst na webových stránkách sdružení, které jsou průběžně aktualizovány.
Například na sobotu 27.4.2024 je naplánována exkurze "Pěšky po historických stezkách Šumavy", kterou pořádá Eva Faltová. Sraz skupiny je v 9.30 hod. před zámkem Scloss v Žihobcích (u Sušice). Příjezd osobním autem. Fotograf Jan Kavale nás poté provede muzeem a zámkem a dalšími body programu.
Diskuse o dalších akcích a perspektivách spolupráce zakončila výroční shromáždění.

Doris Thomas, kronikářka

____________________________________________________

Ausstellung "Kein Durchkommen! Neprojdou!" in Prag - 23.03.2024

Ausstellung "Kein Durchkommen! Neprojdou!", Geschichte des Eisernen Vorhangs jetzt in Prag

Am 26. März 2024 eröffnete die Repräsentanz des Freistaates Bayern in der Tschechischen Republik die deutsch-tschechische Wanderausstellung "Kein Durchkommen! Neprojdou!" zur Geschichte des Eisernen Vorhangs.
Im Rahmen der feierlichen Eröffnung fand auch eine Podiumsdiskussion statt, bei der Staatssekretär Martin Schöffel, MdL, der Pilsener Regionspräsident, Rudolf Špoták, und der Landrat des Landkreises Freyung-Grafenau, Sebastian Gruber, ihre Zusammenarbeit im Beitrag für grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit Tschechien vorstellten. Dabei ging es nicht nur um die vielen Erfolgsgeschichten der letzten 35 Jahre im bayerisch-tschechischen Grenzraum, sondern auch um mliche Zukunftsperspektiven.
Neben den oben genannten waren auch andere bekannte Persönlichkeiten wie Milan Horáček, Gründer der deutschen Grünen und ehemaliger Bundestags- und Europaabgeordneter, die Journalistin Lída Rakušanová, die für Radio Free Europe Nachrichten von hinter dem Eisernen Vorhang in die Tschechoslowakei sendete, der Abgeordnete des Deutschen Bundestages Jörg Nürnberger, der Geschäftsführer der Euregio Bayerischer Wald – Böhmerwald – Unterer Inn e. V. Kaspar Sammer und andere bei der Eröffnung anwesend.
Die Ausstellung wird von der Gedenkstätte Hartmanice in Zusammenarbeit mit dem Böhmerwaldmuseum Sušice und dem Landratsamt Freyung-Grafenau organisiert. Kuratorin und Autorin der Ausstellung ist Zuzana Jonová. Unterstützt wird die Ausstellung vom Kulturverein Über d' Grenz aus Zwiesel, für den Vorstandsmitglied Ivan Falta in Prag anwesend war. Der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds unterstützte die Realisierung der Ausstellung finanziell.
Die Ausstellung zeigt die Zeit des Eisernen Vorhangs von seinen Anfängen, als 1952-1953 die technischen Grenzsicherungsanlagen fertiggestellt und der Eiserne Vorhang undurchdringlich wurde.
Die Besucher der Ausstellung erfahren nicht nur etwas über die Geschichte des Eisernen Vorhangs selbst, sondern auch über seine Auswirkungen auf das Leben der Menschen auf beiden Seiten der Grenze. Dazu werden viele Dokumente und Geschichten von Zeitzeugen gezeigt.
Zwischen 1952 und 1960 wurden in der Grenz- und Sperrzone insgesamt 50.000 Gebäude abgerissen. Die Bewohner wurden vertrieben. Einer der Grenzsoldaten erinnert sich: "... Es war zwischen Všeruby und Maxov. Die Pioniere sprengten die Baracken und legten die Sprengladungen von einer Baracke zur anderen. Und etwa fünf Burschen haben diese eine Baracke zum Rasten genutzt, und irgendein Idiot ist vorbei gefahren, und da war diese Sprengladung, und er hat sie gezündet, und die Burschen sind dort gestorben. "
Auf der bayerischen Seite der Grenze erinnert sich zum Beispiel einer der damaligen Bewohner, wie den Kindern eingetrichtert wurde, dass sie niemals in den Wald auf der einen Seite des Dorfes gehen dürften... Und vom damaligen Bürgermeister von Bayerisch Eisenstein erfahren wir vom "Grenztourismus". "Viele Touristen kamen früher nach Bayerisch Eisenstein, nur um das hiesige Bahnhofsgebäude zu sehen, das durch die Staatsgrenze geteilt, auf der tschechoslowakischen Seite verfallen, überwuchert und Niemandsland war...".
Die Ausstellung, die sich besonders für Schulklassen eignet, wurde bereits in Grafenau, Waldkirchen und Hartmanice gezeigt.
Nun kann sie von den Bewohnern und Besuchern Prags bis zum 7. Juni 2024 in der Galerie der Bayerischen Repräsentanz von Montag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr sowie nach Vereinbarung unter prag@stk.bayern.de besichtigt werden.
Im Herbst wird die Ausstellung in Freyung und im nächsten Jahr auch in Österreich zu Gast sein.

Autorin: Zuzana Jonová
Fotos: Repräsentanz des Freistaats Bayern in Prag, Stanislav Milata

-----------------------------------

 

Výstava "Neprojdou! Kein Durchkommen!"

Reprezentace Svobodného státu Bavorsko v České republice zahájilo dne 26. března 2024 česko-německou putovní výstavu „Kein Durchkommen! Neprojdou!“ o historii železné opony.
V rámci vernisá
že proběhla také panelová diskuze, ve které státní tajemník Martin Schöffel, MdL, hejtman plzeňského obvodu Rudolf Špoták a Landrat Freyung-Grafenau,Sebastian Gruber přiblížili svou spolupráci v rámci poradního sboru pro přeshraniční spolupráci s Českou republikou. Nebylo to jen o mnoha úspěšných příbězích bavorsko-českého pohraničí za posledních 35 let, ale také o možných perspektivách do budoucna.
Vernisá
že se mimo výše uvedených, zúčastnili i další významné a známé osobnosti, např. Milan Horáček, zakladatel německé strany Zelených a bývalý poslanec Bundestagu a evropského parlamentu, nebo novinářka Lída Rakušanová, která zpoza železné opony vysílala zprávy do Československa z rádia Svobodná Evropa. Zahájení byl přítomen také poslanec Bundestagu Jörg Nürnberger, vedoucí Euregia Šumava-Bavorský les, pan Kaspar Sammer a další.
Nositelem výstavy je Památník Hartmanice, ve spolupráci s Muzeem
Šumavy Sušice a Landratsamtem Freyung-Grafenau. Kurátorkou a autorkou výstavy je Zuzana Jonová. Nápomocným partnerem výstavy je kulturní sdružení Über d´Grenz ze Zwiselu za něhož byl v Praze přítomen člen předsednictva Ivan Falta. Na realizaci výstavy se finančně spolupodílel Česko-německý fond budoucnosti.
Výstava p
ředstavuje období železné opony od jejího počátku, kdy byla v letech 1952 - 1953 na hranicích dokončena výstavba ženijně-technického zabezpečení a „Železná opona“, se tak stala skutečně neprostupnou.
N
ávštěvníci výstavy jsou seznámeni nejen se samotnou historií železné opony, ale i s jejími dopady na život obyvatel na obou stranách hranice. Prezentovány jsou také mnohé výpovědi a příběhy pamětníků.
Od roku 1952 do roku 1960 bylo v Hraničn
ím a Zakázaném pásmu srovnáno se zemí celkem 50.000 budov. Místní obyvatelé odsud byli vystěhováni. Jeden z příslušníků pohraniční stráže vzpomíná: „ ... To bylo mezi Všerubama a Maxovem. Ženisti vyhazovali baráky do vzduchu a dali nálože od jednoho baráku k druhýmu. A asi pět kluků nalezlo do toho jednoho baráku, přijel tam nějakej blbec a tam byla ta nálož, on to spojil a ti kluci tam zemřeli. “
Na bavorsk
é straně hranice vzpomíná např. jeden z tehdejších obyvatel, jak bylo dětem vštěpováno, že na jedné straně za obcí nesmí nikdy chodit do lesa… A od tehdejšího starosty Bavorské Rudy se dozvíme o “hraniční turistice”. “Mnoho turistů přijíždělo do Bavorské Rudy, jen aby se šli podívat na budovu tamního vlakového nádraží, která rozdělena státní hranicí, na československé straně chátrala, zarůstala do křoví a byla územím nikoho…”
Výstava, která je p
ředevším vhodná pro návštěvy školních tříd byla již prezentována v Grafenau, Waldkirchenu a v Hartmanicích.
Nyní ji mají možnost zhlédnout obyvatelé a návštěvníci Prahy a to do 7. června 2024 od pondělí do pátku od 10 do 12 a od 13 do 15 hodin a po domluvě na prag@stk.bayern.de v galerii bavorské reprezentace.
V podzimních m
ěsících se výstava přesune do bavorského Freyungu a v příštím roce by se měla představit i v Rakousku.

Kulturverein besucht Kunstgalerie - 28.03.2024

 

—————————————————————————————————————————————

Ausflug nach Kladruby und Koloveč - 07.10.2023

—————————————————————————————————————————————

Wieder zusammen – Znovu spolu! - Begegnungen an der Bayerisch-böhmischen Grenze - 24.09.2023

—————————————————————————————————————————————

Bayerisch-böhmische Begegnung am 21.05.2023

—————————————————————————————————————————————

Busfahrt nach Starý Plzenec a Burg Radyně - 07.05.2023

—————————————————————————————————————————————

Ausstellung "Kein Durchkommen! Neprojdou" in Niederbayern 2022

—————————————————————————————————————————————

Böhmen und Bayern singen Weihnachtslieder - 20.12.2022

Čechy a Bavorsko zpívají vánoční koledy
Konečně se po dvouleté přestávce od korony podařilo kulturnímu spolku Über d´ Grenz ze Zwieselu společně s folklorním souborem Hořec+Hořecek ze Železné Rudy opět naplánovat společnou akci zpívání vánočních koled. Od roku 2013 se sdružení účastní této akce, při níž se v celých Čechách současně zpívají vánoční koledy na znamení společného úsilí o mír. Koledy se zpívaly jak na této, tak na druhé straně hranice. Letos byl však zvolen vlastní termín, protože česká skupina byla již ve společném termínu obsazena. Nyní hrozilo třetí zrušení, protože v Železné Rudě byla silná vlna nachlazení, dokonce i škola byla kvůli tomu zavřená a většina z 20 dětí z dětské skupiny Hořeček byla nemocná. Přesto přišla Barbora Kučeravá se svým zbývajícím souborem a v sále informačního centra v Železné Rudě se z toho vyklubala nádherná akce. Od poslední akce v roce 2019 se v hořecké kapele objevily nové tváře. Posílili je Emil Kronschnabl a Max Straub ze sdružení Über d´ Grenz (i zde chyběli další muzikanti a zpívající kvůli nemoci). Rychle se tedy ještě trochu zacvičilo a hosté se již mohli posilnit svařeným vínem a dětským punčem, sladkým pečivem a chlebíčky. Barbora Kučeravá, Ivan Falta a Doris Thomas (ze spolku Über d´ Grenz) přivítali hosty, mezi nimiž byli starosta Michael Herzog z Bayerisch Eisensteinu a místostarosta Petr Najman ze Železné Rudy a delegace spřáteleného českého štamgastského stolu z Deggendorfu, která s sebou přivezla i české studenty na výměnný pobyt. Poté byly rozdány noty, aby si mohli zazpívat i diváci, a to jak v němčině, tak v češtině. První písní byla "Kommet ihr Hirten", nejprve v češtině, poté v němčině. Tato píseň pochází původně z Čech. Muzikanti spolu dobře komunikovali a Barbora si se svou skupinou dětí zazpívala a také je provedla celým sálem s tanečními figurami. Ti nejmenší byli krásní ve svých tradičních krojích, ale i čeští muzikanti byli oblečeni v krásných tradičních krojích. Střídavě se zpívaly české a německé písně a při pastýřské písni "Půjdem spolu do Betléma" děti svými gesty kolébaly Ježíška ke spánku. Je obdivuhodné, jak zvládli své malé tanečky i přes zmenšený soubor, který Barbora s láskou vedla. Češi si také zazpívali "Es wird scho glei Dumpa", ti velcí i ti malí. Ve finále zazněla asi nejzpívanější česká vánoční píseň "Narodil se Kristus Pán" a už nebylo jasné, kdo je Bavorák a kdo Čech. Badatel mýtů Jakob Wünsch z Deggendorfu byl kvůli svým vlajícím vlasům bez okolků jmenován Mikulášem, aby dětem předal s láskou připravené dárkové balíčky. Poté byla spousta času na výměnu názorů u punče a svařeného vína. Obecně se shodli na tom, že je nejvyšší čas opět zintenzivnit společné kontakty, protože za vlády korony značně utrpěly. Hudebníci ze Zwieselu a Železné Rudy usilují o zintenzivnění společných vystoupení a kontakty byly navázány i za účelem individuální jazykové výměny. Navzdory omezením to byl velmi úspěšný večer, který zanechal velký dojem i na zhruba 60 návštěvnících a snad bude impulsem pro mnoho společných aktivit v novém roce.

—————————————————————————————————————————————

Großer Bayerisch-Böhmischer Sonntag auf der Grenze - 25.09.2022

Konečně po dvouleté koronavirové přestávce opět nastal čas: zwieselské kulturní sdružení Přes hranici z.s. zvalo na 23. česk-bavorskou neděli na hraniční nádraží v Bayerisch Eisensteinu - Železné Rudě. S obavami jeho členové sledovali předpověď počasí a už zvažovali zrušení akce, ale mnoho bleších trhovců se již přihlásilo a doufalo, že se jim opět po letech povede dobrý obchod, a tak se všichni organizátoři brzy ráno vydali do Eisensteinu. Akci podpořily také obce Bayerisch Eisenstein a Železná Ruda, které poskytly chatky a pódium. Zpočátku  počasí přálo, na bleším trhu bylo velmi rušno, nabízely se zajímavé věci a poptávka byla dobrá. Samozřejmě jich nebylo tolik jako před dvěma lety, kdy bylo rekordně pěkné počasí. Na krytém pódiu - bohužel s chybějící zadní stěnou - vystoupili nejprve Über d' Grenz-Musikanten s bavorsko-českou lidovou hudbou. Stoly a lavice se rychle zaplnily, k dispozici byly pochoutky z grilu s bavorským a českým pivem, ale velký zájem byl i o horkou kávu. Kromě toho bylo k dispozici mnoho doma upečených koláčů, z nichž některé už zákazníci dobře znali. Například pekařku ze sdružení s ořechovým věncem, který přinesla ke stánku, sledovaly přes celý bleší trh dvě dámy, aby si mohly hned kousek vzít. Po několika minutách z ořechového věnce nic nezbylo. Dobře se prodávaly také české koláče. Odpoledne přijela hudební skupina kolem Karla Pixy z Jindřichova Hradce, kterou už ve sdružení znají jako dobré přátele. Po dlouhé pauze u nich došlo ke změnám, přibyla nová zpěvačka a kytarista a samozřejmě nescházel ani známý "ďábelský houslista". Všichni hudebníci se také skvěle bavili při jízdě na drezíně, kterou na nádraží přivezl Václav Zahrádka z Čachrova. Muzikanti kolem Karla Pixy se svou country, blues a swingovou hudbou by rádi hráli i déle, ale silná dešťová přeháňka bohužel vyhnala publikum. Poté, co nejsilnější přeháňka pominula, bavili muzikanti členy sdružení při úklidu skvělou hudbou (poblíž byli i lidé z blešího trhu, kteří měli střechu). Ale po písni Hey Jude od Beatles bylo po všem. Všichni organizátoři i účastníci však vyjádřili velkou radost, že se konečně česko-bavorská neděle mohla opět konat, a přáli si brzké pokračování.

_________________________________________________________________________________________

Wanderausstellung „Geschichte des Eisernen Vorhangs“ - 18.09.2022

Schon vor einiger Zeit machte sich eine Gruppe des Kulturvereins Über d`Grenz auf zu einer Fahrt nach Hartmanice . Dort, in der ehemaligen Synagoge , hatte die Kuratorin Zuzana Jonová zum Besuch der Ausstellung „Neprojdou (Kein Durchkommen) – Geschichte des Eisernen Vorhangs“ eingeladen. In dem an sich schon sehr sehenswertem Museum, das die Geschichte der ehemaligen Synagoge und das Leben in den umliegenden Orten vor dem zweiten Weltkrieg zeigt, war im 2.Stock die interessante Ausstellung aufgebaut, die die historischen Hintergründe zur Entstehung und die Geschichte bis zum Fall des Eisernen Vorhangs speziell auch in der Region des Böhmerwaldes aufzeigt. Auf einer Vielzahl von Schautafeln mit eindrucksvollen Bildern wird die unmenschliche Geschichte des Baues des Sicherheitssystems und der Vorgänge in der entstandenen Sperrzone erzählt. Auch persönliche Geschichten von ehemaligen Grenzsoldaten sind dabei wie auch Berichte über schlimme Todesfälle auch mit Kindern und die Schilderung der Auswirkungen des Eisernen Vorhangs auf das Leben der Menschen auf beiden Seiten der Grenze. Sehr beeindruckt haben auch die ganz persönlichen Erfahrungen und Erlebnisse von Zuzana Jonová, die diese Zeit hautnah in der Gegend erlebt hatte. Wie erlösend dann die Bilder, die den Älteren von uns wohlbekannt sind, als Genscher und Dienstbier den Drahtzaun durchschnitten und aus der sowjetischen „Normalisierung“ eine echte, menschliche Normalisierung wurde.

Trotz des schlechten Wetters begaben sich einige Teilnehmer noch in die Umgebung von Dobrá Voda (Gutwasser), um den Spuren des Eisernen Vorhangs zu folgen. Sie lernten den Ort kennen, an dem sich der erste Kontrollpunkt der Grenztruppen befand, und sahen die Überreste eines versteckten Gebäudes im Wald, das von den Vorhutpatrouillen genutzt wurde, um Menschen aufzuspüren, die versuchten vor dem kommunistischen Regime in den Westen zu fliehen.

Der Projektträger dieser zweisprachigen Wanderausstellung ist Denkmal Hartmanice, Partner des Projekts sind das Museum Šumava Sušice und das Landratsamt Freyung-Grafenau. Nach dem 25.Oktober wird diese Ausstellung bis zu den Weihnachtsferien nun in Grafenau zu sehen sein und zwar in den Räumen der ehemaligen Kreisbibliothek am Landgraf-Leuchtenberg Gymnasium (Rachelweg 18) . In den kommenden zwei Jahren soll die Ausstellung dann jeweils im Herbst an einer Schule in Waldkirchen und Freyung gezeigt werden. Insbesondere auch für Schulklassen wird der Besuch (nach Anmeldung) sehr empfohlen, ist doch nun bereits eine ganze Generation herangewachsen, die die Ereignisse vor über 30 Jahren nicht mehr aus persönlicher Erfahrung kennt.

_________________________________________________________________________

Deutsch-tschechisches Treffen am Zwercheck - 14.09.2022

 

Německo-české setkání na Svarohu bylo vzpomínkou na legendu Šumavy

Letošní ročník byl nejen setkáním sousedů z obou příhraničních zemí, ale i vzpomínkou, vzdáním holdu a poděkováním Emilu Kintzlovi, osobnosti, která se stala legendou již za svého života a který letos na jaře ve svých 88 letech zemřel na následky srážky s lyžařem.

K přeshraničnímu setkání došlo na místě bývalé Juránkovy horské chaty na české straně Svarohu. Letos uběhlo 100 let od otevření tamní první chaty. Byla postavena roku 1922, později zvětšena. Dnes z ní zbyly ruiny. Ležela v nadmořské výšce 1330 m a byla tak nejvýše položenou horskou chatou v zemi. Byla přístupná po tzv. Arnově stezce vedoucí z Rozvodí mezi horou Špičák a Jezerní stěnou a nacházela se na důležité křižovatce turistických tras. V okolí se na svahu dokonce konaly lyžařské závody – 1. velká sjezdová cena Šumavy (1935). Tato oblast je dnes chráněna, buď jako přírodní památka, národní přírodní rezervace nebo dokonce jako „zvláště chráněná část přírody“. Celá oblast je tak pro turisty z české strany uzavřena, zatímco z bavorské strany sem vedou značené turistické stezky, ačkoliv je i zde lokalita chráněna v podobném režimu jako česká.

Mezi četnými účastníky setkání byly přítomni i zástupci okolních bavorských obcí. Ti se v krátkých projevech poděkovali za pozvání. Jednotně vyjádřili svůj pozitivní postoj k přeshraničním aktivitám v podobě setkávání obyvatel obou stran hranice.

Starosta městyse Lam Paul Roßberger zdůraznil, že ochrana přírody je nutná a důležitá, nicméně by nemělo tam, kde to není nezbytně nutné, docházet k omezování aktivit v turistickém ruchu. Tento příhraniční obce potřebují a jeho rozvoj vítají. Podobně se vyjádřil zástupce Franze Müllera, starosty obce Lohberg. Zaznělo zde přání jak průchodnosti přeshraničních cest s stezek, tak i jejich případné obnovy. Mezi účastníky byli i starostové města Železná Ruda, občané Bayerisch Eisenstein a Zwieseler Winkel.

Hlavními organizátory byly Destinační spolek Železnorudsko organizuje ve spolupráci s občanským sdružením Otevřená Šumava. 13. česko-německé akce na Svarohu se účastnili i členové kulturního sdružení Über d´ Grenz ze Zwieselu, kteří byli již poněkolikáté partnery tohoto setkání.

Fotos Václav Chabr

—————————————————————————————————————————————

Jahreshauptversammlung 2022

Endlich, nach einer weiteren Corona-Pause, trafen sich 20 Mitglieder des Zwieseler Kulturvereins „Über d`Grenz“ (mehr als in den letzten Jahren) zu ihrer Jahreshauptversammlung im Gasthof Kapfhammer. Die 1. Vorsitzende Susanne Vilsmeier-Wenzl hieß alle Mitglieder herzlich willkommem und berichtete dann über die zurückliegenden Aktivitäten, die aufgrund der Lage sehr eingeschränkt waren. Zunächst war man im Herbst 2021 zuversichtlich gestartet, es gab eine Böhmerwaldwanderung zum Reindlhof, einen Galeriebesuch in Eisenstein und einen gut besuchten und von Emil Kronschnabl bestens organisierten Musiknachmittag mit einem Musikantentreffen mit zwei tschechischen Gruppen und den eigenen Musikanten im AWO-Saal. Alle weiteren geplanten Aktivitäten (Tschechisch-Stammtische, Weihnachtslieder-Singen…) fielen Corona zum Opfer. Nach längerer Pause traf man sich dann erst wieder im Juni, es gab eine Wanderung und einen Tschechisch-Stammtisch in Železná Ruda. Einen herzlichen Dank richtete die Vorsitzende an Alle im Verein, die zum Gelingen der Veranstaltungen beitrugen mit der Hoffnung auf weitere Unterstützung. Auch die stets hilfsbereiten Bürgermeister von Eisenstein und Železná Ruda und die Verantwortlichen vom Naturpark schloss sie in den Dank ein.

Der Kassenbericht von Max Straub war entsprechend der eingeschränkten Aktivitäten sehr kurz, der Bestand hat sich kaum verändert und die Kassenprüfer fanden eine tadellose Kassenführung vor. So konnten der Kassier und der Vorstand einstimmig entlastet werden. Die folgenden Neuwahlen leitete Emil Kronschnabl als Wahlleiter souverän, im Vorstand gab es keine Änderung:

1.Vorsitzende Susanne Vilsmeier-Wenzl , 2. Vorsitzender Ivan Falta, Kassier Max Straub, Schriftführerin Doris Thomas. Als Kassenprüfer fungieren weiter Josef Weiß und Klaus Herzog und als Beisitzer wurden Magdalena Proft, Franz Schauberger, Inge Schiedermeier, Anni Rimpler und Willi Weinberger bestimmt.

Es folgte noch eine Vorschau auf geplante Ereignisse, natürlich noch unverbindlich, wie Kirchweih in Kašperské Hory, Treffen am Zwercheck,  Grenzlandfestbesuch, Vereinsausflug (eintägig) Galeriebesuch, gemeinsame Fahrt mit Deggendorfer Stammtisch nach Velhartice und der BB-Sonntag, geplant für den 25.9. sowie  das Weihnachtsliedersingen. Alle Veranstaltungen werden auch auf der Homepage des Vereins angekündigt, es bleibt nur zu hoffen dass sie auch stattfinden können.

—————————————————————————————————————————————

Bayerisch-Böhmisches Musikantentreffen - 10.11.2021

Einen Musiknachmittag vom Feinsten bekamen alle geboten, die der Einladung des Vereins Über d`Grenz am Sonntag Nachmittag in den AWO-Saal gefolgt waren. Ein gut gefüllter Saal mit Besuchern, die alle die 2G Bestimmungen erfüllt hatten begrüßte begeistert die einheimischen Über d`Grenz Musikanten, Emil Kronschnabl, Joe Weiss und Albert Oswald und die Kůrovci aus Bergreichenstein. In seiner Begrüßung betonte Kronschnabl, dass gemeinsames Essen, Trinken, Spielen und Singen die beste Verbindung „von unten“ zwischen zwei Kulturen bildet. Auch wenn die Sprache immer noch trenne, so brauche Musik keine Sprache. So legten die Über d`Grenz Musiker auch gleich los mit einer Komposition von den Stoiber Buam und anderen beliebten Stücken der heimischen Volksmusik, auch zum Mitsingen war so manches Bekanntes dabei. Sodann übernahmen die Kůrovci, zu Deutsch die Borkenkäfer, die ihren Namen daher haben, dass 3 von ihnen aus Berufen stammen, die mit Wald und Holz zu tun haben, nur einer ist Bäcker, der kann die anderen versorgen. Vaclav Siegl, Jaroslav Novy, Pepa Luvar Und Pepa Mráz mit dem Vozembouch, der Teufelsgeige, spielten auf und sangen dazu, wie es in Böhmen noch viel öfter üblich ist, als bei uns. So hatten sie auch viele Lieder im Programm, zu denen es sowohl einen deutschen als auch einen tschechischen Text gibt, wie die „Rosamunde“, den „schwarzen Zigeuner“ und natürlich das Böhmerwaldlied. Das brachte Stimmung in den Saal und auch bei tschechischen Texten konnten einige Sprachkursbesucher mithalten. Mit großem Hallo wurde dann die dritte Musikgruppe begrüßt, die bekannte Švejk-band aus Pilsen. Die Band tritt ja in verschiedenen Zusammensetzungen auf, Corona-bedingt hatten sie auch umstellen müssen.  Der Chef der Gruppe, Milan Benedikt Karpíšek (Geige, Banjo, Waschbrett und Gesang) brachte Honza Kubík (Steirische Harmonika) und Jaroslav Kopejko (Fagott) mit. Kopejko trat als täuschend echter Soldat Švejk auf, man meinte, er sei direkt aus dem Kinofilm mit Muliar entsprungen. Das vielseitige Trio bot beste tschechische Folklore, teils Stücke aus dem alten Prag, aus Böhmen ,aus Mähren, vieles mit Gesang. Da hat sich wohl mancher im Saal gewünscht, mehr für seine Tschechisch-Kenntnisse getan zu haben, aber letztlich ist durch die Musik allein vieles verständlich und die Freude und Fröhlichkeit, die in den Liedern steckt, konnte voll vermittelt werden. Nun spielten die drei Gruppen abwechselnd und erfüllten auch Wünsche aus dem Publikum, das begeistert mitging. Den krönenden Abschluss bildete der gemeinsame Auftritt aller drei Gruppen mit Škoda Laska, wobei  es den  Teufelsgeiger nicht mehr am Boden hielt, und er auf den Tisch sprang, um die Musiker besser anfeuern zu können.  Nach dem gemeinsamen „Zirkus Renz“ war dann leider endgültig Schluß . Es ist nur zu hoffen, dass solche Veranstaltungen künftig wieder öfter und ohne Einschränkungen möglich sind, der Verein wird sein Möglichstes dazu tun, darin waren sich die Mitglieder einig.

—————————————————————————————————————————————

Ins Büchelbachtal - 02.11.2021

Wenn sonst nicht viel geht und steigende Coronazahlen nichts Gutes verheißen, ist ein Aufenthalt an der frischen Luft immer noch das Beste. Dies sagten sich auch die Teilnehmer einer kleinen Wanderung, die Johannes Matt vom Naturpark für den Kulturverein Über d`Grenz veranstaltete. Bei strahlendem Sonnenschein ging es in der morgendlichen Kälte vom Bahnhof in Eisenstein aus ins Böhmische hinüber in das Büchelbachtal, an dessen Eingang die Reste einer alten Allee in strahlendem Herbstgold die Wanderer begeisterten. Hier ist auch der Nachbau eines Glasofens zu sehen, wie er ehemals von den Wanderglashütten im Tal errichtet wurde. War das Holz in der Umgebung aufgebraucht, zog die Hütte  weiter und ein neuer Ofen wurde errichtet. Nun ging es weiter am Büchelbach, der Svarožna, entlang zu einer ehemaligen Kaserne der Grenzwacht. Diese ist noch relativ gut erhalten und gehört zur Zeit einer Gruppe der Scouts, den Junior-Pfadfindern der Truppe „Otterfährte“, die dort Ferienfreizeiten verbringen- ohne Handyempfang!  Dies ist doch  eine schöne Nutzung der ehemaligen Überwachungseinrichtung. Vom ehemaligen Reindlhof, einem stattlichen Bauernanwesen aus der Vorkriegszeit, ist nur noch wenig zu sehen. So stiegen die Wanderer über einige Steinhaufen im Wald und fanden schließlich die Reste eines gemauerten Kellers. Ein altes Bild vom Reindlhof, das Johannes Matt vorzeigen konnte, gab eine Ahnung vom früheren Leben. Wohl weil das Anwesen im Grenz-Sperrgebiet lag, blieb kaum ein Stein auf dem anderen,  auch deswegen, dass Flüchtlinge keinen Orientierungspunkt hatten. Der Weg führte weiter durch den Wald über zauberhafte Lichtungen, die wechselweise den Blick auf Falkenstein und Rachel oder den Arber freigaben. Abschließend gab es eine verdiente Stärkung auf der sonnigen Terrasse des Lokals „U Larvu“ und nicht mehr alle schafften es rechtzeitig zurück zum Bahnhof, wo Johannes Matt noch zum Vortrag „Arber im Jahresverlauf“ eingeladen hatte.

—————————————————————————————————————————————

Auf historischen Wegen in Böhmen - 29.10.2021

Die schon traditionelle Herbstwanderung des Kulturvereins „Über d´Grenz“ Zwiesel e.V. führte heuer nach Cenkova Pila (Winzensäge) im Böhmerwald. Zwischen Rejsteijn und Srni (Rehberg) liegt dieser romantische kleine Ort am Zusammenfluss von Vydra und Krmelna (Kieslingsbach). Bereits seit 150 Jahren wird dort Strom erzeugt. Neben der „neuen“ Anlage ist auch das alte, ursprüngliche E-Werk noch zu besichtigen. Die Turbine und der Generator von Brown-Boveri wurden 1870 eingebaut und laufen ohne Störung heute noch. Vom Sägewerk ist leider nur noch ein Haus mit Ferienwohnungen übrig geblieben. Der bekannte tschechische Komponist Bedrich Smetana (Mein Vaterland) verbrachte hier in Cenkova Pila seine Urlaube. Weiter ging es den Fluss Vydra hinauf nach Srni. Auf ca. 950 m Höhe wurde dort der viele Kilometer lange Chitnitz-Tettauer Schwemmkanal gebaut. Um 1880 war das durch den Wald und über Stock und Stein führende Bauwerk mit einer Tiefe von ca. 2 Meter in reiner Handarbeit eine riesige Schinderei. Aber die Holztrift war damals ein lukratives Geschäft. Nach einem rustikalen, böhmischen Essen ging es wieder auf die Heimreise. Nun warten wir auf den Gegenbesuch unserer tschechischen Musikantenkollegen zum bayerisch-böhmischen Musiknachmittag am 7. November in Zwiesel.

—————————————————————————————————————————————

Lebenszeichen vom Verein Über d`Grenz - 27.09.2021

Nach langem Corona-bedingtem Stillstand hielt der Verein Über d`Grenz in Zwiesel seine Jahreshauptversammlung ab, die im vergangenen Jahr entfallen musste. Über Aktivitäten war leider nicht viel zu berichten, der Gedenkveranstaltung am 3.2.2020 für 30 Jahre Menschenkette in Bayerisch Eisenstein folgte eine lange Coronapause, die nur durch zwei kleine Veranstaltungen im Herbst unterbrochen wurde. Im März 2021 liefen einige Kontakte über Videokonferenz und erst im Juli traf man sich wieder mit beschränkter Teilnehmerzahl in Kašperské Hory und  ab September wurden wieder Stammtische abgehalten. Vorsitzende Susanne Vilsmeier-Wenzl freute sich, dass trotzdem die Mitglieder dem Verein die Treue gehalten haben und bedankte sich bei allen, die zum Vereinsleben beitragen. Mit neuen Planungen war man vorsichtig, weil nicht klar ist, was bei den gegebenen Bedingungen überhaupt stattfinden kann, waren doch die Highlights wie Bayerisch-Böhmische Sonntage und Musikveranstaltungen immer mit vielen Menschen auf engem Raum verbunden. 2. Vorsitzender Ivan Falta stellte einige mögliche Pläne vor, man war sich aber einig, dass konkret erst kurzfristig geplant werden kann, dies möchte man bei regelmäßigen Stammtischen besprechen.

Eine kleine Aktion fand sodann gleich am nächsten Tag in der Galerie Kuns(t)räume in Bayerisch Eisenstein statt. Gemeinsam besuchte man die Sonderausstellung N-akt. Nach einer kurzen Einführung von Emil Kronschnabl über die Geschichte der Darstellung des menschlichen Körpers, beginnend von Venusfigurinen aus der Frühzeit des Menschen über das antike Griechenland bis hin zur Renaissance und der Moderne bewunderten die Teilnehmer  die Vielseitigkeit der Ausstellung. Besondere Beachtung fanden auch die Darstellungen im Dachgeschoss, wo in der Galerie vertretene oder ihr nahestehende Künstler ihre Werke  zu diesem Thema präsentieren. Bei einer abschließenden Einkehr in der Schmugglerhütte wurden Pläne für weitere Treffen geschmiedet.

—————————————————————————————————————————————

Ausstellungsbesuch in Kašperské Hory - 29.09.2020

Bayerwaldbote, PNP

Nachdem fast alle Aktivitäten des Kulturvereins Über d`Grenz Corona-bedingt ausfallen mussten, schickte sich eine kleine Gruppe des Vereins mit Ivan Falta an, wieder ein Lebenszeichen zu setzen. Auf Einladung der Organisatoren einer Ausstellung im Böhmerwaldmuseum in Kašperské Hory  (Bergreichenstein) besuchten sie diese sehenswerte Ausstellung mit dem Titel   „Natur am Scheide weg – Veränderungen  in der biologischen Vielfalt der letzten 50 Jahre“.  Die Kuratorin Zuzana Jonová und Ivan Lukeš, Zoologe und Naturwissenschaftler des Museums führten die kleine Gruppe fachkundig durch die Ausstellung. Sie zeigt die Eingriffe und den Einfluss des Menschen auf die Umwelt, aber auch Möglichkeiten und Wege zum Schutz der biologischen Vielfalt in der Region des Böhmerwaldes und des Bayerischen Waldes. Neben fantastischen Fotografien und Exponaten steht für Kinder und Erwachsene auch ein interaktives Quiz bereit. Die interessanten Texte zu den Bildern sind durchgehend in deutscher und tschechischer Sprache verfasst, dazu wird eindrucksvolles Zahlenmaterial verarbeitet. Man ist schon sehr betroffen, wenn man die Aufzählung der bereits verschwundenen oder stark bedrohten Arten studiert und daneben dann die Bilder dieser Schätze unserer Natur bewundern kann. Unterstützt wird die Ausstellung auch vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfond, Veranstaltungspartner auf der deutschen Seite ist der Kulturverein Über d`Grenz. Frau Rita Hagl-Kehl, MdB (Parlamentarische Staatssekretärin ) tritt im Verwaltungsrat des Zukunftsfonds für dieses Projekt ein und freut sich, dass dieses Projekt hilft, Vorurteile abzubauen und stattdessen länderübergreifende Brücken zu bauen; in einer Presseerklärung hat sie  allen Engagierten gedankt, die sich für die deutsch-tschechische Zusammenarbeit undFreundschaft einsetzen.

Begeisterung erweckten die eindrucksvollen Tierfotografien, die allevon Ivan Lukeš  selbst stammen.  Auf die Frage, wie man solche Fotos schafft, meinte er nur „ man braucht vor allem sehr viel Sitzfleisch und Geduld“, was wohl  untertrieben ist, denn der richtige Blick ist auch nötig. Seine fachkundigen Erklärungen machten den Besuch der Ausstellung zu einem Erlebnis für die Besucher. Es ist eventuell auch geplant, die Ausstellung im nächsten Jahr auch auf deutscher Seite zu zeigen, was auch vom Zukunftsfond befürwortet würde, aber Corona-bedingt muss man die Entwicklungen noch abwarten. Auf jeden Fall kann man die Schau in Bergreichenstein allen Interessierten von deutscher Seite sehr empfehlen; auch ein wunderschöner Fotokalender wurde zur Ausstellung erstellt.

Die bayrischen Besucher fuhren dann zusammen mit den tschechischen Freunden zum Mittagessen in die Chata Rovina und  wurden danach auf einer kleinen Wanderung zur Guntherkapelle und zum Guntherfelsen begleitet von wissenschaftlichem  Mitarbeiter RNDr Luděk Bufka. Seine Erklärungen zu  Ziele und Methoden  der Arbeit im Nationalpark  Šumava genossen die Teilnehmer mit einer wunderschönen Aussicht auf die Ausläufer des Böhmerwaldes. Besonders die Erkenntnisse über die Vielfalt des Bodenlebens beeindruckten. Zuzana Jonová  berichtete noch Interessantes über das Gnadenbild in der Kapelle. Den Abschluss des eindrucksvollen Tages bildete der Blick auf das verfallende Haus des „berittenen Doktors“ in Pustina,  einer Gestalt aus einer der Geschichten von Emil Kintzl.

Doris Thomas, Verein Über d`Grenz

—————————————————————————————————————————————